rutadelbacalla.catA Catalunya tenim el privilegi
de l’existència del “bacallaner”,
persona que talla el bacallà i
n’escull les parts més nobles.