EL GREMI serveis

Serveis particulars del Gremi:

 • Consultes telefoniques relacionades amb el sector
 • Conveni Col·lectiu
 • Carnet de manipulador
 • Registre de sanitat
 • Verificacions de Sanitat
 • Denuncies, multes i sancions
 • Llibre de reclamacions
 • Informació laboral
 • Informació fiscal

 

Serveis externs del Gremi

 • Asessoria Fiscals: moduls, estimació directa, societats, IVA, declacració de la renta, contabilitat, opertura d’establiments, impostots de successions i donacions, altes, baixes, modificacions censals, insepecció fiscal, retencions de lloguers, operacions amb terceres persones, entregues intracomunitaries….
 • Asessoria Laboral: contactes, altres i baixes de treballadors, incapacitat laboral, conveni de col·lectius, nómines, seguros socials, retenciones treballadors, llibre de visita, alta i baixes d’empresa, alta d’autònoms, càlcul de pensions, cambi de base de cotització als treballadors autònoms, inspecció de treball…
 • Administració de Finques: contractes de lloguer, gestió i cobrament de rebuts de lloguer, actualització IPC, gestions de finalització de contracte
 • Varis: IBI, impost de circulació, matriculació de vehicles, canvis de nom de vehicles, obtenció de certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions a tresoreria, ajuntament i isenda, gestió de seguros (vida, malaltia, mèdiques, responsabilitat civil)…