EL BACALLÀ les parts del bacallà

Els mercats mantenen una antiga tradició en l’art de presentar el bacallà que els fa únics a Europa. La manera de tallar-lo, que ha acabat generant una frase feta, sinònim de tenir el poder (el que talla el bacallà), és una mostra del coneixement de com es treballa una matèria difícil de manipular. El bacallà, abans de salar, es pot obrir en fulla (com un triangle) o com a filetó o filet (com un salmó). Si es talla en full com que trobarem l’espina o rosari, costarà més que hi penetri la sal i haurà d’estar-se curant més temps. El filetó, sense espines, és més pràctic pel client. El bacallà es talla amb serra circular o amb disc.

El bacallà es divideix en: el morro o llom, la ventresca, el rosari, la cua,  les ganyes, les cocotxes, els caps, llengua i la tripa.

ALTRES PARTS

ESQUEIXADA TRIPA COCOTXES