EL BACALLÀ formes de comercialització

Bacallà curat tradicional: com ja hem vist en el procés habitual de salament, el bacallà es col·loca en piles intercalades amb la sal i es giren diverses vegades per aconseguir que totes les peces tinguin la mateixa pressió. Aquesta operació dura un mes aproximadament, però el bacallà estarà en salaó, finalment, tres mesos, ja que hi hem d’afegir els dies de transport i l’emmagatzematge a les neveres de l’importador i després del detallista.

El bacallà tradicional es ven:

Sec: tal com ens arriba dels països productors. Sencer o trossejat.

Remullat: amb el punt de sal que vulgui el client. El més habitual és vendre’l de forma que estigui preparat per cuinar.